Om oss

Om oss

Stockholmsfänikan är en ideell förening som ägnar sig åt återskapandet av den historiska landsknektsfänikan med samma namn – samt 1500-talets Stockholm i vidare bemärkelse.

 

Stockholmsfänikan spårar sina rötter till de mytomspunna 16 smocke män, de drabanter som Gustav Vasa gavs år 1521, som kom att bli startpunkten för fänikan. Vi återskapar ett härläger med knektar så som de kunde se ut under åren 1521-1544. Slutpunkten är 1544 års härordning, vilken innebar ett första steg mot en stående nationell armé .

 

Vårt återskapande handlar om att komma så när dessa soldaters vardag som möjligt. Inom föreningen finns plats för både civila och militära roller med Stockholm under den tidiga Vasatiden som historisk fond. Landsknektar, hantverkare, präster, lägerföljare och stockholmsborgare går att hitta i vårt läger.

 

Under den närmaste perioden kommer vårt fokus att vara att återskapa hur knektarna och dess fältläger såg ut vid tiden för Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523.

 

Intåget markerade slutet på det framgångsrika uppror som inletts 1521. Under herredagen i Strängnäs 1523, den 6 juni, utsågs Gustav Vasa till kung av ett självständigt Sverige. Riket lämnade Kalmarunionen och i april 1523 hade kung Kristian II avsatts och fördrivits från Danmark.

 

När den danska garnisonen i Stockholm kapitulerat och lämnat staden kunde stadens borgare öppna portarna och hylla Gustav Vasa som ny kung. Intåget skedde vid midsommar 1523.

 

 

Föreningen Stockholmsfänikan har sina rötter i en löst sammanhållen grupp som började klä sig i landsknektskläder på Medeltidsveckan under mitten av 1990-talet. Det dröjde till 1997 innan föreningen bildades officiellt och sedan dess har vi deltagit i en lång rad evenemang både i Sverige och utomlands.

 

Vid Stockholms 750-årsjubileum medverkade Stockholmsfänikan under hela veckan, och under flera år i rad medverkade fänikan på Kalmar renässansdagar. Fänikan har också framträtt både i Bretten i Tyskland och Pavia i Italien på olika typer av historiska evenemang, senast på Landsknecht Hurra 2012. Vi och vårt läger återfinns också varje år utanför stadsmuren i Visby under medeltidsveckan.

 

I föreningen finns ett brett kunnande om 1500-talets hantverk, dräktmode, seder och kultur, både militärt och civilt. Eftersom vi är en ideell förening går alla intäkter till inköp av fältutrustning och underhåll av alla de möbler, tält, vapen och köksutrustning vi har. Allt för att hela tiden bli bättre från evenemang till evenemang, och för att bit för bit komma närmare livet på 1500-talet.

 

Noterbart är att Livgardet i svenska Försvarsmakten ser den historiska Stockholmsfänikan som sitt ursprung.